Mocht u een donatie willen doen dan kunt u dit overmaken naar ons bankrekeningnummer IBAN: NL54RABO 0336 8563 18 Stichting AED Dukenburg onder vermelding van ‘donatie’.

De Stichting AED Dukenburg ontvangt geen structurele overheidssubsidie!

Bedankt voor uw steun!

De volgende bedrijven en instellingen steunen de Stichting AED Dukenburg:

         
       
         
   
   
 
 
     

 
   

   
       

    

 

 

 

De overkoepelende stichting HartslagNijmegen is partner van: